เทคโนโลยีGclub

gclub
gclub

โลกของการสื่อสารได้มการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วGclub ทำให้การดำรงชีวิตของคนเราจะต้อมีการเตรียมพร้อม และจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของการสื่อสารไร้สายทางด้านการใช้อินเตอร์เน็ตมาแรงที่สุดค่ะ  เนื่องจากว่าสมัยก่อนที่มีการสื่อสารทางโทรศัพท์สำหรือคนที่มีฐานะระดับปานกลางขึ้นไป สำหรับคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์ ก็จะมีการสื่อสารทางจดหมายหรือข้อความ แต่ก่อนก็จะมีบ้างบ้านเท่านั้นที่มีโทรศัพท์ Gclubและเขาก็จะให้บริการค่ารับโทรศัพท์-ค่าโทร โดยจะมีการตั้งราคาตามที่เจ้าของโทรศํพท์ต้องการ อย่างเช่น ถ้ารับอย่างเดียวอาจจะครั้งละ 20 บาท ถ้าโทรออกก็จะคิดเป็นนาที นาทีละ 5บาท ก็ว่ากันไปค่ะ

และสำหรับในปัจจุบันถือว่าทุกคนทันสมัยมากเลยค่ะ  โลกของการสื่อสารก็จะมีหลายช่องทางมากเลย และระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะสมัยนี้ เพราะว่าคนที่ห่างไกลกัน สามารถที่จะสื่อสารโดยการเห็นหน้ากันได้แล้ว อย่างเช่น การใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างมากมาย อย่างเช่นการเล่นไลน์ การเล่นเฟสบุ๊ค Gclubการเล่นอินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะบ่งบอกความสามารถในการพัฒนาของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ และยิ่งสมัยนี้นะคะ คนแก่ก็แทบจะเล่นเป็นกันทุกคนเลยค่ะ เรียกว่าทันสมัยมากเลย โทรศัพท์ก็แทบจะมีกันทุกคนจากแต่ก่อนจะมีแค่บ้านละ 1 เครื่องเท่านั้นค่ะ